E-Dergi SEKTÖRLER HABERLER ÜRÜN TANITIMLARI TEKNİK YAZILAR DOSYALAR RÖPORTAJLAR BAŞARI HİKAYELERİ UZMAN GÖRÜŞÜ YAZARLAR FUARLAR ETKİNLİKLER PROFİLLER Editörden Künye YAYIN KURULU ARŞİV ABONELİK İLETİŞİM
Tasarımdan Üretime Verimli Yönetim

Dr. Gül Çiçek Zengin Bintaş, Endüstriyel Tasarımcı, Mubitek Ltd. Şti.- İnovasyon Müdürü
Harun Öztürk, Bilgisayar Mühendisi, MUBİTEK Ltd. Şti. – Yazılım Müdürü
Y. Emre Binici, Bilgisayar Mühendisi, MUBİTEK Ltd. Şti. – Yazılım Geliştirme Uzmanı

 

Yazımızın 4. bölümünde “Tasarımın yönetimini sağlayan PLM yazılımları oluşturmak ve tasarımdan veri toplayarak ERP yazılımlarına aktarmak“, “Oluşturulan yazılımların diğer yazılımlarla haberleşmesini ve bilgi alışverişinde bulunmasını sağlamak” ve  “%100 gerçek görünümlü ve eksiksiz 3D CAD modelleri oluşturmak ve 3D CAD modelleri üzerinden simülasyon ve analizleri gerçekleştirme” vb. konulardan bahsetmiştik. Bugünkü yazımızda ise kalıp üretiminde verimli yönetim ihtiyacından bahsedeceğiz. 

 

İhtiyacı Tanımlama
Endüstri 4.0 ile sanayi sektöründe üretilen veri miktarı hızlı bir şekilde artmakta, tasarım ve üretim süreleri ise gün geçtikçe düşürülmektedir. Fazla veri ve az zaman, kişilerin stres seviyesinin yükselmesine, dolayısıyla hataların ve kayıpların artmasına sebep olmaktadır. 

 

Lifecycle Insights’ın 2019 yılında yaptığı bir çalışma, mühendislik kuruluşlarının; dosyaları yönetmek, bozuk geometriyi düzeltmek geniş tedarik zinciri ve iş ortağı ekosistemleriyle paylaşacakları tasarım verilerini temizlemek gibi değer katmayan işlere çok fazla zaman harcadıklarını doğruluyor. Buna rağmen çoğu mühendislik kuruluşu, birbiriyle herhangi bir etkileşimi olmayan araçlar kullanıyor ve bu disiplinler arasında iş birliği yapmayı, sorunsuz dosya paylaşımını zorlaştırıyor. Disiplinler arasındaki tasarım iletişimsizliği de tüm ilgili paydaşların erken aşamalarda, akıcı biçimde iş birliği yapmasının önüne geçiyor. Dolayısıyla ekiplerin optimum ürün tasarım fikirlerini üretme ihtimalini düşürüyor. Ayrıca bu durum, potansiyel tasarım hatalarını önleme konusunda geç kalmalarına neden olup teslimat döngülerinin ciddi bir şekilde zorda kalmasına, kritik derecede kusurlu ürünlerin lanse edilmesine ve hatta onca maliyete rağmen projenin iptal edilmesine yol açabiliyor.  Bu noktadan hareketle sac kalıp tasarım ve üretiminde yaşanan sorunları da göz önüne alarak Ar-Ge çalışmalarına başladık. Öncesinde sektörün yaşadığı problemleri netleştirmek amacıyla Potansiyel Müşteri Araştırması yaparak önceden yapılandırılmış 11 soru yönelttik. Bu sorulara verilen cevaplar ışığında:

 

• Sektörün neredeyse tamamının Catia V5 kullandığı,

• Sac kalıp için mevcut ERP programlarını kullanılamadıkları,

• Büyük çoğunluğunda tasarımda robotik süreç optimizasyonu olmadığı,

• Üretime veri akışları geleneksel yöntemlerle yaptıkları,

• İnsana bağımlı süreçten dolayı hata oranı yüksek, maliyet ve zaman kaybı büyük olduğu,

• Tasarımda güncel data takibi verimli yapamadıkları,

• Neredeyse hiç dijital araç kullanmadıklarını tespit ettik.

 

Çözüm Yol Haritası “Tasarımdan Üretime Verimli Yönetim”

Bu araştırma sonucunda ihtiyaç duyulan Ar-Ge çalışmasının kapsamı şekillenmiş oldu. Mevcut uygulamada sac kalıp tasarım verileri, üretim için gerekli verileri içermemektedir. Fakat firmalar uygun konfigürasyonlarla kendi tasarımlarını arttırılmış tasarım haline getirmek istemektedir. Arttırılmış tasarım; tasarım verilerinde standart tasarıma ilave olarak, çevre geometrileri, döküm bilgileri, hangi tezgahta üretileceği ve hangi hassaslıkta işleneceği vb. bilgileri barındıran tasarımdır. Tasarım oluşturulurken aynı zamanda geçmiş projelerde kullanılan veriler de tasarımcının yardımcısı olması beklenmektedir. Örneğin, tasarımcı bir çamurluk projesi yapacaksa daha önceden yapılmış olan çamurluk projeleri yapay zeka algoritmaları kullanılarak bulunacak, orada uygulanmış ve geçerlilik kazanmış parametre değerleri tasarımcıya öngörü olarak getirilebilecektir. Bu tasarım metodolojisi ile tasarım bittiğinde üretimi şekillendirecek (tezgah işleme kartları, montajlama bilgileri vb.) birçok bilgi oluşturulmuş olacaktır. Oluşturulmuş olan üretim verileri veriambarında tutulacak, firmanın kullanmış olduğu ERP programına otomatik olarak aktarılabilecektir.

 

Mevcutta kullanılan yöntemler zaman kaybına neden olmakta ve aynı zamanda insan hatasını tetiklemektedir. Sadece malzeme listesinin yüzlerce parçadan oluştuğu düşünüldüğünde, tasarım verisinden bu listelerin oluşturulmasında karşılaşılabilecek sorunlar tahmin edilebilir. Sektörümüz çok uzun zaman alan ürün reçetelerinin oluşturulmasını tek tuş ile muadil ürünleri ile birlikte kısa zamanda hazırlamak istemektedir. Böylece verinin tek terden üretilip her yerde kullanılması ile satın alma personeli hiç uğraşmadan projenin tüm ihtiyaç duyulan malzemelerini siparişini oluşturabilecektir. Oluşturulan tüm dokümanlar ve veriler dinamik olarak firmaya özgü çizilecek süreçler ve yetkiler çerçevesinde versiyonlanarak dağıtılması beklenmektedir. Böylelikle firmalarda aynı verinin birden çok farklı yerlerde versiyonunun olmasının önüne geçilebilecektir. Kişiler dokümana eriştiklerinde dokümanın son haline eriştiklerinden emin olabileceklerdir. Aynı zamanda tasarımda fark edilen ve üretimi etkileyebilecek sorunlarda, tek tuşla üretim durdurulabilecek, tüm proje ilgililerine anında bildirim gönderilebilecektir.

 

Yaptığımız araştırma çerçevesinde tasarımdan üretime verimli yönetimin sağlanabilmesi için Akıllı Tasarım, Tasarım Data Yönetimi ve Üretim Yönetimi Uygulaması olmak üzere 3 ana başlık belirledik.

 

Akıllı Tasarım Uygulaması ile tasarıma %35 önde başlama
Akıllı tasarım ile tasarımdan üretime bilgi akışı bütünleşik olarak birbiriyle konuşan tek bir uygulama ile sağlanabilecektir. Bu konuda bazı otomotiv üreticilerine ait kendi norm ve standartlarına uygun programlar mevcuttur (örneğin; BMW Carisma, Ford Power Tools, Tofaş Iseda vb.). Sektörden aldığımız talepler neticesinde uygulamanın, kalıp sektöründe kullanılan Dassault Systems CATIA V5 ile iletişime geçmesi, buradan tasarım ortamına hükmetmesi ve tasarımı üretimi programlayacak şekilde otomatik olarak şekillendirmesi istenmiştir. Her firmanın kendine ait bir tasarım kuralları, dokümantasyonu mevcuttur. Bu kuralların otomatik uygulanması, dokümantasyonların arka planda bir şablon olarak tutularak her bir tasarımcının yaptığı tasarıma bağlı olarak dokümantasyonların oluşturması ile sürecin kısaltması beklenmektedir. Bu uygulama ile elde edilecek kazanımlar aşağıda özetlenmiştir.

 

• Ana otomotiv üreticileri ve müşteri normları, çizim bilgilerine göre tasarımı ve tasarımcıyı yönlendirilebilecektir.

• Standart parça kütüphaneleri, katı modeller, seçim işlemleri, yönetiminin ekrandan hızlı bir şekilde yapılması sağlanacaktır.

• Tasarımlar daha %75 aşamasındayken örneğin döküm parçalar için model ve döküm teklif isteme dosyalarını otomatik olarak tek tuş ile hazırlanacaktır.

• Malzeme listesinin tasarım tamamlandığında, program tarafından hazırlanması ve satın alma birimine iletilerek işlemlerin hızla devam ederek hatasız malzeme listesi, hatasız satın alma ve eksiksiz üretim sağlanacaktır.

• Malzeme listelerinde muadillerin yer alması ile kolay talep/revizyon tasarımı, malzeme listesinin malzeme cinsine göre gruplandırılabilecektir.   

• Akıllı renklendirme/parametreler ile öngörü planlama ve maliyet için 2D, 3D işleme alanları ve malzemeler için ağırlık ve ilgili kişilere hızlı veri akışı sağlanacaktır.  

• Kalıp altı resmi, bağlama kanalları ölçüleri, kalıp kalınlığı, bağlama pabuç yükseklikleri, deliklerin (kolon, burç, askı cıvatası) merkezler vb. teknik resim verileri otomatikleştirilecektir.

•  Tasarım aşamasında üretim bilgilerinin ve işlemlerinin tanımlanarak bunların renklendirme, açıklayıcı dip notlara vb. yöntemlere ile tasarıma aktarılması sağlanacaktır.

 

Tasarım Data Yönetimi ile Revizyon Takibi
Yaptığımız araştırmada kalıp revizyon takibinin ve datalarının saklanmasının problem olduğunu gördük. Döküman ve süreç yönetimi ile oluşturulan tüm dokümanların tek yerde ve versiyonlu bir şekilde saklanması ile veri karmaşasının önüne geçilmesi beklenmektedir. Böyle bir uygulama geliştirilmesi ile elde edilecek kazanımlar aşağıda özetlenmiştir.

 

• Firma içerisinde etkileşimde olan kullanıcıların yönetimi işlemleri gerçekleştirilebilecektir.

• Doküman yönetimi ile firmanın veri merkezindeki veriler güvenli hale getirilecek ve data tekrarının, kayıpların önüne geçilmesi sağlanacaktır.

• Proje iş akışlarının ve buna bağlı tüm işlemlerin (bildirim mekanizması, izin mekanizması, vs.) uygulama üzerinden gerçekleştirilecektir.

• Form araçları oluşturulacak ve kullanıcılardan daha fazla veri toplanması sağlanacaktır.

• Yukarıdaki modüllerden elde edilen bilgiler ile raporlama formatları hazırlanacak ve bu raporlar ile firmaya bilgilendirme sağlanacaktır.

• Sadece kalıp tasarım süreci değil tüm iş akış süreçlerini yürütebilecek bir politika anlayışıyla geliştirilecek ve birçok sektörde kullanılması sağlanacaktır.

 

Üretim Yönetim Uygulaması ile Sac Kalıp Sektöründe Dijitalleşme
Yaptığımız araştırmada kalıp üreticilerinde ERP programı olsa dahi kalıp üretiminde kullanamadıkları görülmüştür. Kalıp sektörünün dinamik ve değişken yapısı ERP programı kullanımını zorlaştırmaktadır. Verimli bir üretim yönetimi uygulaması için tasarımdan üretime otomatik veri aktarılması gerekmektedir. Akıllı tasarım ile başlayan robotik süreç otomasyonunun üretim için de kullanılabilir hale getirilmesi ile sektörün ihtiyacı büyük ölçüde karşılanabilir olacaktır. Bu uygulama ile elde edilecek kazanımlar aşağıdaki şekilde özetlenebilir.

 

•İşlem kartlarının gerekli görsellerle otomatik hazırlanacaktır.

• Her parça tasarımı verisinde bulunacak işleme stratejisinin atölyedeki ekranda yayınlanarak operatörlerin bilgiye kolaylıkla ulaşabilmesi ile bilginin tek merkezden yayınlanması sağlanacaktır.

• Patlatılmış montaj resminin otomatik oluşturulması, tasarımdan alınan verilerle montaj ürün ağacı oluşturularak montaj hattı ekranına aktarılması ve adımların kontrolü sağlanacaktır.

• Tezgâh yüklemesi için öngörü çizelgelemelerin otomatik hazırlanacaktır.

• Parametrik isimlendirme ile standardizasyonun hem tasarım içinde hem dosyalarda sağlanmasıyla zaman ve efor tasarrufu sağlanacaktır.

 

Kaynakçalar:
1- https://www.lifecycleinsights.com
2- https://carstechnic.com
3- https://datafloq.com
4- https://www.tse.org.tr

Paylaş Tweet Paylaş
1002 kez okundu
GÜNCEL YAZILAR
Sac Kalıp Sektöründe Dijital Teknolojilerin Kullanımı: Verimlilik Sağlayan Uygulama Örnekleri
  Gül Çiçek Zengin Bintaş, Mubitek Tasarım Bilişim Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti.   1. GİRİŞ Sac kalıp tasarımı imalat sanayinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Doğru ve DEVAMI...
Diş Hekimliğinde Yeni ve Hızla İlerleyen Eklemeli İmalat Teknolojisi: 3D Yazıcılar
Zeynep Zeren, Marmara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hekimliği Bölümü Muzaffer Zeren, Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malze DEVAMI...
Otomotiv Parçalarının Eklemeli Üretiminde 3D Cad Modelinin Uygulanması
Muzaffer Zeren, Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Neşe Çakıcı Alp, Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tas DEVAMI...
Metal 3D Baskı - Tasarımdan Üretime Süreç
Ömer Faruk Kocaoğlu digiMODE   Eklemeli imalat süreci, geleneksel imalat süreçlerine benzer aşamalar içermektedir. Bu yazıda baştan sona bir eklemeli imalat sü DEVAMI...
Yüksek Basınçlı Döküm Prosesinde Yapısal Parçalar Nasıl Hatasız Dökülür? Copromec® Die Casting Ürünleri Şimdi Türkiye’de
Martina Masenga | Dario Baccolo Teknik satış Temsilcileri / COPROMEC® Die Casting S.r.l. Çeviri: Mustafa Ekelik / VALANS Mühendislik Dış Tic. Ltd. Şti.   Bugün, basın&ccedi DEVAMI...
Endüstri 4.0 İçin İşleme-Ölçüm Entegrasyonu Sağlayan Capps NC Yazılımı
Geleneksel metodlarda bir parçanın imalatı CNC tezgahlarda imal edilmesi ve herhangi bir kalite cihazı ile ölçümü ve sonrasında tekrar işlenmesi prosesinden geç DEVAMI...
Devir ve İlerleme Hesaplamak , Solidcam ile Tarih Oluyor
En uygun Devir ilerlemeyi bulma: “Diğer CAM Yazılımları,iMachining teknolojisinin ışık yılı gerisindeler…” Endüstride kullanılan mevcut CAM yazılımları , kullanıcılarına doğ DEVAMI...
En yeni InvoMilling™ CAD/CAM yazılımı dişli kesimi yeni geliştirilmiş özelliklerle değiştiriyor
Sandvik Coromant’ın dişli üretim yazılımı üniversal beş eksenli işleme merkezlerinin kapasitesini artırıyor. Kesici takım ve takımlama sistemi uzmanı Sandvik Coromant, InvoMilli DEVAMI...
SOLİCAM HSS ( İLERİ YÜZEY İŞLEME)
SolidCAM Teknik ve Satış Destek Yöneticisi - Serkan KANDIR  SolidCAM ileri yüzey işleme menüsü parçanızın lokal yüzeyleri için kusursuz takım yo DEVAMI...
Autodesk'in Tümleşik Analiz Çözümü; Autodesk SimulationMechanical 2017
Tasarımcılar, mühendisler ve analistler   Doğru bir şekilde ürün davranışını tahmin etmek, tasarımları idealleştirmek ve imalattan önce mekanik simülasyon yolu DEVAMI...
E3 Series 2016 Yenilikleri
  CPV, Ayhan ÖZDEMİR ao@cpv-systemhaus.com   Bilgisayar destekli elektriksel tasarım yazılımı olan E3 series’in yeni versiyonu kısa bir s&uum DEVAMI...
GPU – Görüntülemede Verimlilikten Akıllı Sistemlere
  Endüstriyel tüm alanlarda, mekanikten elektroniğe, kimyadan metalürjiye, parça ve sistem tasarımlarında, onyıllardır bilgisayar destekli işlemler, her DEVAMI...
CAD Dünyası ve Ar-Ge
TET Bilgisayar, Tayfun ERKESKİN  tayfun.erkeskin@tet.com.tr   Üretim teknoloji ve süreçlerindeki değişimlerle birlikte küresel rakabetin art DEVAMI...
Cable ile Kablo / Harness projeleri oluşturmak
CPV, Ayhan ÖZDEMİR ao@cpv-systemhaus.com     Cable özellikle blok diyagramları, harness planları gibi projelerinizi hem işlevsel hem de grafiksel olarak oluştur DEVAMI...
CNC ile İmalat Yaparken Vericut ile Simülasyonun Önemi
  Üçgen Yazılım, Cem ALPAY calpay@ucgenyazilim.com   Ülkemizde havacılık ve savunma sanayinin gelişimini takiben çok eksenli CNC DEVAMI...
Autodesk Yazılımlarında Kiralama Dönemi (Desktop Subscription)
Desita Yazılım, Ferhat BALTACI  ferhat@desita.com.tr     Kullandığınız Kadar Ödeyin    Günümüzde yazıl DEVAMI...
Profesyonel Grafik Teknolojileri: Gerçek - Vizyon - Kurgu
TET Bilgisayar, Tayfun ERKESKİN tayfun.erkeskin@tet.com.tr   Bilişim dünyasının en gözde ve yenilikçi donanım birimi olan grafik/ekran kartları sayesinde, bilgisa DEVAMI...
I Logıc İle Tasarım Sürecinizi Hızlandırın
Desita Yazılım, Ferhat BALTACI ferhat@desita.com.tr   Autodesk Inventor ’ün Tasarım ve imalat sürecini hızlandırmada pratiklik kazandıracak gizli bir yönü DEVAMI...
Autodesk VRED Professional
  Desita Yazılım, Zeynel KIZILTEPE zeynel@desita.com.tr   2013 Yılı başında Autodesk,  Alman Gerçek zamanlı görselleştirme yazılımı VRE DEVAMI...
Raf Tasarımlarını Inventor ile Oluşturmayı Denediniz mi?
  Desita Yazılım, Tolgahan KÖROĞLU tolgahan@desita.com.tr   Market veya depo raflarını Inventor’ün I Logi DEVAMI...
TEAMCENTER Rapid Start ile KOBİ’lerin PLM’e geçişi hızlanıyor
  Üçgen Yazılım, Cem ALPAY calpay@ucgenyazilim.com   PLM(Product Lifecycle Management) b DEVAMI...
En Çok Okunanlar Son Eklenenler
YAYIN AKIŞI
FACEBOOK
TWITTER
INSTAGRAM