SEKTÖRLER HABERLER ÜRÜN TANITIMLARI TEKNİK YAZILAR DOSYALAR RÖPORTAJLAR BAŞARI HİKAYELERİ UZMAN GÖRÜŞÜ YAZARLAR FUARLAR ETKİNLİKLER PROFİLLER Editörden Künye YAYIN KURULU ARŞİV ABONELİK İLETİŞİM
Veri Yedeklemelerinin Yüzde 58’i Başarısız Oluyor, Veri Koruma Zorlukları Yaratıyor ve Dijital Dönüşüm Girişimlerini Sınırlıyor

Veeam 2021 Veri Koruma Raporu, COVID-19’un şirketlerin Dijital Dönüşüm (DX) harcamalarını önemli ölçüde etkilediğini ortaya koyuyor. Rapora göre, global çapta şirketlerin yüzde 40’ı ekonomik belirsizliği önümüzdeki 12 ay içinde Dijital Dönüşümün önündeki en büyük engel olarak görüyor. Ayrıca geçtiğimiz yıl şirketlerin üçte birinin DX girişimlerini yavaşlattığı veya durdurduğu da rapordan çıkan sonuçlar arasında yer alıyor.

 

Yedeklemelerin yüzde 58’inin verileri korumasız bırakarak başarısız olduğunu tespit eden 2021 Veeam Veri Koruma Raporu’na göre, veri korumada yaşanan zorluklar, şirketlerin Dijital Dönüşüm (DX) girişimlerini yürütme becerisini zayıflatıyor. Bulut Veri Yönetimi sağlayan Yedekleme çözümlerinin lideri Veeam® Software’in yayınladığı raporda, üst düzey yöneticilerin yüzde 40’ının, COVID-19’un ardından gelen ekonomik belirsizlik, yetersiz veri koruması ve pandeminin neden olduğu iş sürekliliği zorluklarını önümüzdeki 12 ay içinde şirketlerin Dijital Dönüşümüne yönelik en büyük engeller olarak gördüğü belirlendi.  Kendi alanının en geniş araştırması olan 2021 Veri Koruma Raporu, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 28 ülkede, 3 bin global şirketin üst düzey yöneticileri ve BT karar vericilerinin veri yönetimi ve veri korumaya yönelik yaklaşımları incelenerek hazırlandı. Rapor, COVID -19 gibi önemli küresel olayların şirketler üzerindeki etkileri, hizmet taleplerindeki değişiklikler, hizmet kesintilerini şirketlerin nasıl ele aldığı ve şirketlerin BT Modernizasyonu ve Dijital Dönüşüm hedefleri ortaya koyuyor.

 

Geçtiğimiz 12 ayda, dünyanın dört bir yanındaki üst düzey yöneticilerin, şirket verilerini pek çok farklı ortamda korunmasını sağlamaya çalışırken bir dizi zorlukla karşılaştığını belirten Veeam CTO’su ve Ürün Stratejisinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Danny Allan, şöyle konuştu: “Pandemiyle birlikte şirketlerin konumlarını korumak için DX girişimlerini hızlandırdığını gördük. Buna rağmen verilerin yönetilme ve korunma şekli, bu girişimlerin hızlarını kesmeye devam ediyor.  İşletmeler, COVID-19’un ortaya çıkardığı zorluklarla mücadele ederken harcadıkları zaman ve maddi kaynakların yanı sıra güncelliğini yitirmiş BT ve veri koruma alışkanlıkları nedeniyle de yavaşlıyor, geride kalıyor. Bu yetersizlikler giderilene kadar, gerçek bir dijital dönüşümden söz etmek mümkün olmayacaktır.”

 

Veri koruma konusunda acil eylem gerekiyor
Raporda katılımcılar, veri koruma yeteneklerinin şirketlerinin DX taleplerine ayak uyduramadığını, iş sürekliliği için bir tehdit oluşturduğunu ve hem iş itibarı hem de performans açısından ciddi sonuçlara yol açtığını belirttiler. Modern veri korumada yedeklemenin gerekliliğine rağmen, tüm verilerin yüzde 14’ü hiç yedeklenmiyor, veri kurtarmaların yüzde 58’i başarısız oluyor ve siber saldırı nedeniyle yaşanan kesintilerde korumasız kalan veriler, geri alınamaz hale geliyor. Dahası şirketlerin yüzde 95’i son 12 ay içinde yaygın olarak beklenmedik kesintiler yaşadığını belirtiyor. Her dört sunucudan birinde yılda en az 1 kesinti yaşayan şirketler, kesinti ve veri kaybından ciddi şekilde etkileniyor. Üst düzey yöneticilerin yarısından fazlası yaşanan kesintilerin müşterilerinde, çalışanlarında ve paydaşlarında güven kaybına yol açabileceğini düşünüyor. 

 

“Yedekleme ve geri yüklemede yaşanan başarısızlığının iki ana nedeni bulunuyor. Bunlardan biri hatalarla biten ya da tahsis edilen yedekleme penceresini aşan yedeklemeler, diğeri ise geri yüklemelerin gerekli SLA’larını sağlayamamasıdır.” diyen Allan, sözlerine şöyle devam etti: “Basitçe ifade etmek gerekirse, bir yedekleme başarısız olduğunda korunmasız veriler şirketler için büyük bir risk oluşturur. Şirketler, müşterilerinden gelen tepkilerden, düşen kurumsal hisse fiyatlarına  kadar veri kaybının ve planlanmamış kesintilerin etkilerini yaşayabilirler. Bulut tabanlı teknolojilerin kullanımlarının hızlandığı bu dönemde, şirketlerin bu eksikliği gidermesi gerekliliği de önem kazanıyor.”

 

BT stratejileri COVID-19’dan etkileniyor
COVID-19’un getirdiği dijital hızlanmayla buluta öncelik vermenin gerekliliği ve birlikte BT altyapılarında değişikliğe gitme ihtiyacının farkında olan üst düzey yöneticilerin pek çoğu, salgının ilk aylarında bulut hizmetleri kullanımlarını yüzde 91 oranında artırdı, yüzde 60’ı ise BT stratejilerinde daha fazla bulut hizmeti eklemeyi planlıyor.

 

Bununla birlikte, önümüzdeki 12 ay içinde DX yolculuklarını hızlandırma ihtiyacının farkında olmakla birlikte işletmelerin yüzde 40’ı ekonomik belirsizliğin DX girişimleri için bir tehdit oluşturduğunu kabul ediyor.

 

Dijital Dönüşüm dijital esneklikle başlıyor
Yetersiz veri koruma yetenekleri ve kaynakları, DX girişimlerinin aksamasına hatta başarısız olmasına neden olduğunu gören üst düzey yöneticilerin yüzde 30’u DX girişimlerinin geçtiğimiz 12 ayda yavaşladığını belirtiyor. Dijital Dönüşüm girişimlerinde geçtiğimiz 12 ayda çeşitli engellerle karşılaştıklarını belirten yöneticiler bu engelleri şu şekilde sıralıyor: yüzde 53 pandemi sırasında operasyonları sürdürmek, yüzde 51 eski sistemlere bağımlılık, % 49 BT personeli yetenek eksikliği. Ayrıca önümüzdeki 12 ay içinde BT liderleri, üçte biri veri korumayı buluta taşıyarak kritik veri koruma ihtiyaçlarına anında çözümler bularak Dijital Dönüşüm yolculuklarına devam etmeyi planlıyor.

 

“Son 12 ayda gördüğümüz en büyük değişimlerden biri, şüphesiz, dijital dönüşümü planlayanlar ile daha az hazırlıklı olan şirketler arasındaki artan dijital uçurumdur. Bazı şirketler uygulama becerilerini hızlandırırken bazı şirketler de tam tersine yavaşlıyor.” Allan sözlerini şöyle tamamladı: “Dijital olarak dönüşmenin birinci adımı dijital olarak esnek olmaktır. Şirketler artık veri korumalarını, bulutu benimseyerek modernize etmek istiyorlar. 2023 yılına kadar, global olarak şirketlerin yüzde 77’si bulut öncelikli yedekleme kullanacak, yedeklemelerin güvenilirliğini artıracak, maliyet yönetimini değiştirecek. Böylece şirketler BT kaynaklarını Dijital Dönüşüm için en verimli şekilde kullanacak.”
 

2021 Veeam Veri Koruma Raporu ‘deki öne çıkan diğer maddeler ise şu şekilde sıralanıyor:

Fiziksel, sanal ve bulut genelinde Hibrit BT: Önümüzdeki iki yıl içinde, pek çok şirket fiziksel sunucularını kademeli olarak azaltmayı, sanallaştırılmış altyapılarını korumayı ve güçlendirmeyi ve “önce bulut” stratejilerini benimsemeyi planlıyor. Bunun sonucu olarak üretim iş yüklerinin yarısının 2023’e kadar bulut taşınması ve şirketlerin veri koruma stratejilerini bu değişikliklere göre yeniden planlaması anlamına geliyor. 

 

Bulut tabanlı yedeklemede hızlı büyüme: Yedekleme, şirket içi çözümlerden bir hizmet sağlayıcı tarafından yönetilen bulut tabanlı çözümlere geçiyor. Bu değişim 2020’de yüzde 29 iken 2023’te yüzde 46’ya çıktığı raporlanıyor.Güvenilirliğin Önemi: “Üst düzey yöneticilerin yüzde 31’i “güvenilirliği artırma”nın, global bir şirketin birincil yedekleme çözümünü değiştirmesindeki en önemli itici güç olduğunu belirtiyor.

 

ROI’yi Geliştirime: Şirketlerin yüzde 22’si değişimin en önemli etkeninin çözümlerinin ekonomisini ve ROI/TCO’u iyileştirmek olduğunu belirtiyor. 

 

Sürekli Çalışırlık Açığı: Kuruluşların yüzde 80’i, uygulamaları ne kadar hızlı kurtarabilecekleri ve ne kadar hızlı kurtarmaları gerektiği arasında bir “Sürekli Çalışırlık Açığı” ile karşı karşıya kalıyor.

 

Realite Açığı: Şirketlerin yüzde 76’sında, verilerin ne sıklıkta yedeklendiği ile kesinti sonrasında kaybetmeyi göze alabilecekleri veri miktarı arasında bir “koruma boşluğu” bulunuyor.

 

Modern Veri Koruma: Küresel çapta kuruluşların yüzde 46’sı 2023’e kadar bir Hizmet Olarak Yedekleme (BaaS) sağlayıcısı ile ortaklık kurmayı ve yüzde 51’i Hizmet Olarak Felaket Kurtarmayı (DRaaS) benimsemeyi planlıyor.

 

Aynı raporda Türkiye verilerine bakıldığında ise önümüzdeki 12 ay içinde yaşanabilecek zorluklar; yüzde 45 ekonomik belirsizlik, yüzde 31 değişen müşteri taleplerini karşılamadaki zorluklar ve yüzde 28 şirket yöneticilerinin destek vermemesi olarak belirlendi. 

 

Veeam Türkiye Ülke Müdürü Kürşad Sezgin raporla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Hem global veriler ve hem de Türkiye verileri, önümüzdeki 12 ay boyunca, şirketlerin dijital dönüşümlerini etkileyecek en büyük zorluğun ekonomik belirsizlik olduğunu gösteriyor. Bu nedenle işletmeler teknoloji yatırımlarında daha seçici ve daha dikkatli davranarak, en yüksek yatırım getirisini(ROI) sağlayan, en fazla verim alabilecekleri nokta atışı yatırımlar yapmaya odaklanmaya başlıyorlar. 

 

İşletmeler artık dijital altyapılarına her zamankinden daha fazla güveniyorlar ve iş ortaklarının, bulut, sanal, fiziksel veya kurumsal tüm ortamlarda verilerini korumalarına ve verilerinin gücünü en üst düzeye çıkararak değer katmalarına olanak tanıyacağına dair güvene ihtiyaç duyuyorlar. Tüm bunlarla birlikte, Türkiyedeki şirketlerin neredeyse dörtte üçünün (yüzde 72), verilerin ne sıklıkta yedeklendiği ile kesinti sonrasında kaybetmeyi göze alabilecekleri veri miktarı arasındaki “koruma boşluğu”nun olması, modern veri koruma gereksinimlerinin tam anlamıyla karşılanamadığını gösteriyor.”

Paylaş Tweet Paylaş
335 kez okundu
HABERLER
Endüstriyel Kaplama ve Yüzey İşlem Teknolojileri Buluşuyor!
Kimya sanayisinin en önemli uygulama alanlarında başı çeken ve endüstriyel üretimin en önemli basamaklarından olan kaplama ve yüzey işlem teknolojilerine dair son y DEVAMI...
Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi, Yapay Zeka Farkındalığını Ölçüyor
Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi (TRAI), Türkiye çapında yapay zeka farkındalığını ölçmek ve Türkiye’nin yapay zeka algısını ortaya koymak için Yapay Z DEVAMI...
2021’in ilk yarısında Türk Oyun Sektörü 236 Milyon Dolar Yatırım Aldı
StartupCentrum, 2021’in ilk yarıyılına dair Türkiye’deki girişimlere yapılan yatırımlarla ilgili bir rapor yayımladı. Rapora göre 6 ay içerisinde Türkiye’de DEVAMI...
Kalite Yönetimi Hedeflere Ulaşmak İçin Önemli Bir Araç…
İş dünyasında şirketler ürün veya hizmetlerini müşteri beklentilerine uygun sunmak, hedeflerine ulaşmak ve rekabet edebilmek amacıyla ‘Kalite Yönetimi’ aracını kul DEVAMI...
Draka UC400 Cat.6 U / UTP B2ca Yangına Karşı Güvenli Kablosu Artık Reelex Kutusunda
Prysmian Group’un Multimedya Çözümleri (MMS), Draka UC400 23 Cat.6 U / UTP LSHF D65 B2ca’nın tasarımını optimize etti.   B2ca-s1a,d1,a1 CPR sınıfı olarak ta DEVAMI...
Bosch, Geleceğin Çip Fabrikası İçin Önemli Bir Dönüm Noktasına Ulaştı
İlk yonga plakaları, tam otomatik üretim sürecinden geçmeye başladı.   Harald Kroeger: “Geleceğin mobilite çözümleri için çipler &c DEVAMI...
Tesis Yönetim Derneği ve Profesyonel Tesis Yöneticileri Derneği’nden Güç Birliği
Havalimanlarından sitelere, AVM’lerden hastanelere kadar pek çok alanda, bakım onarımdan güvenliğe, peyzajdan teknik servise kadar çözümler sunan tesis yöne DEVAMI...
Katma Değerli Yatırımlar İçin Hamle Programını Konuşuyoruz!
Sistem Global Danışmanlık işbirliği ile düzenlenecek olan “Katma Değerli Yatırımlar için HAMLE Programı” etkinliğimizde; program sürecini, kapsadığı des DEVAMI...
Wi-Fi Ağlarındaki En Yaygın 6 Tehlikenin Farkında Mısınız?
AB konseyi raporuna göre Wi-Fi ağlarında rastlanılan yetersiz önlemler, saldırganların kötü amaçlı yazılımları daha kolay yaymasına olanak tanıyor. Gün geçti DEVAMI...
İçerik Üreticileri ve Tasarımcılar Atölye ASUS’ta Buluşuyor
Dünyanın lider bilgisayar üreticisi ASUS, Türkiye yaratıcı sektörünün yanında olmaya devam ediyor. ASUS bu sene yaratıcı profesyonelleri, sanatçıları ve ö DEVAMI...
Güvenli Uzaktan Çalışmanın 10 Temel Kuralı
Pandemi süreci iş yaşamına yeni bir bakış açısı getirdi. Şirketler, işlerini uzaktan yönetebilen çalışanları için çalışma modellerini değiştirdiler. Sadece b& DEVAMI...
Yerli Yazılım Desk360, 3 Ayda 750 Kurumsal Kullanıcıya Ulaştı!
Tüm iletişim kanallarını tek bir platformda toplayarak markaların müşterilerine çok daha hızlı ve kapsamlı bir müşteri deneyimi sunmasını sağlayan Desk360, 3 ay gibi kısa bir s&u DEVAMI...
MCE LIVE + DIGITAL 8-9 Nisan'da Gerçekleşecek
İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası 1885 yılında Türk ve İtalyan işadamlarınca kurulmuş ve Merkezi İstanbul’da olmakla beraber Ankara Büyükelçiliği ve Kocaeli Sanayi Odası DEVAMI...
Boğaziçi Üniversitesi ve TÜBİTAK Dijital Dönüşüm İçin Güçlerini Birleştiriyor
Boğaziçi Üniversitesi Endüstri 4.0 Platformu tarafından geliştirilen “D3A Dijital Dönüşüm Değerlendirme Aracı”, TÜBİTAK TÜSSİDE (Türkiye DEVAMI...
Atlas Copco’dan Sanayiye Enerji Tasarruf Sağlayacak 10 Öneri
Dünyanın lider endüstri kuruluşlarından Atlas Copco Kompresör Tekniği, fabrikaların en yüksek enerji kalemi olan basınçlı hava sistemlerinde gerçekleştirdiği anal DEVAMI...
Kingston, Şifreli USB Flash Bellek Kapasitelerini 128GB’a Kadar Yükseltiyor
Bellek ürünleri ve teknoloji çözümlerinde dünya lideri Kingston Technology Company, Inc.’in flash bellek iştiraki Kingston Digital, Inc., şifreli USB flash s& DEVAMI...
Türkiye, Dünyadaki 10 Rüzgar Ülkesi Arasında Yer Alıyor
Ember’in Global Electricity Review 2020 raporuna göre, rüzgar ve güneş enerjisi üretimi 2019’da %15 oranında artarak dünya elektriğinin %8’ini oluşturdu. DEVAMI...
Bosch, COVID-19 İçin Hızlı Test Geliştirdi
Bosch Healthcare Solutions, Randox Laboratories Ltd. ile birlikte, dünyanın ilk tam otomatik moleküler tanı testlerinden birini geliştirdi.   Koronavirüs (COVID-19), d&uu DEVAMI...
Robotlu Makineler Yerli ve Milli ROBOCAM’in Kontrolü Altında
Robot otomasyon sistemlerinin kontrol mekanizmasını yapamadığı için dışa bağımlı olan Türkiye, kendi yerli ve milli 2.5 eksen kontrol ünitesini üretti. Otomotiv, savunma DEVAMI...
Koronavirüs: Bosch, Tam Otomatik Maske Üretim Hattını Hayata Geçirdi
Bosch’un özel amaçlı makine üretimi birimi, yüz maskesi üretmek için bir sistem geliştirdi. Dünyanın dört bir yanındaki Bosch lokasyonlarında bulu DEVAMI...
Bu Otomat Hem Ateş Ölçüyor Hem De Elleri Dezenfekte Ediyor
Akıllı otomat sistemleri geliştiren ve üreten Timtaş Yönetim A.Ş, şimdi de COVID-19 sonrasındaki hayata yönelik yeni bir ürün ortaya çıkardı. Pugemak-Hijyenmatik isimli DEVAMI...
En Çok Okunanlar Son Eklenenler
YAYIN AKIŞI
FACEBOOK
TWITTER
INSTAGRAM