Model Üretiminde İleri Mühendislik Uygulamaları
Orkun NURAS / Orsa Proje Danışmanlık
Günümüzde bu süreçleri kendi bünyesinde bulunduran ya da dış kaynaklı servis firmaları aracılığıyla sağlayan firmaların, kısa vadede rakiplerine göre avantaj elde ettikleri rahatlıkla gözlemlenebiliyor.

CAD/CAM sektöründeki gelişmelere paralel olarak;

Tüm imalat süreçlerinde, 3D Optik Tarama, 3D Modelleme, 3D Boyutsal Kontrol ve Analiz gibi ileri mühendislik uygulamalarının kullanımı gün geçtikte daha fazla artıyor. Günümüzde  bu süreçleri kendi bünyesinde bulunduran  ya da dış kaynaklı servis firmaları aracılığıyla sağlayan firmaların, kısa vadede rakiplerine göre avantaj elde ettikleri rahatlıkla gözlemlenebiliyor.
 
Hizmet, yazılım, sistem ya da donanım sağlayıcı firmaların sayısındaki artış ile birlikte iletişim araçlarının gelişimi, küçük ya da büyük, kendi bölgemizde ya da dünyanın diğer ucunda, neredeyse tüm firmaların bu uygulamaları kullanabilmesine olanak sağlamakla birlikte, kalıcı ve uzun vadeli kazanımların elde edilmesi için, sabır ve konsantrasyon gerektiren bir sürecin yaşanması gerektiğini de kabul etmek gerekiyor.

 

 
Atos ile 3D Optik Tarama ve Nokta Bulutu Datasının OluşturulmasıTarama Datası Kullanılarak 3D Modelin Oluşturulması
Ölçüm Hassasiyeti 
0.02-0.05 mm aralığındadır.
Boyut sınırlaması yoktur.
 
 
 
 
 
 
 
Tarama Datası Kullanılarak 3D Modelin Oluşturulması

3D Ölçüm sonucunda elde edilen nokta bulutu datası kullanılarak parametrik CAD model oluşturulur.


Modelleme esnasında parçada imalattan kaynaklı hatalar (çarpılmalar,balans,kaçıklık, kanat formlarında dengesiz dağılım vb.) hatalar tespit edilerek giderilir.


Montajlı parçaların 3D çizimleri, montaj kriterleri ve çalışma toleranslarına dikkate alınarak yapılmalıdır.

 
 
Hayatın akış hızının artışı, tasarım ve imalat süreçlerinde daha zorlu, estetik, verimli ve düşük maliyetli ürünlerin üretimini zorunlu kılıyor. Geleneksel model üretimi;
 
  • Döküm prosesinin karmaşıklığı; 
  • Metal ve ahşap malzemeye elle şekil verme zorlukları,
  • Pantograf ve kopya freze benzeri sistemlerin yaygın olmayışı,
  • Teknik resim hataları ya da okuma zorlukları,
  • Her dökümhanenin çalışma sisteminin farklı oluşu,
  • 3 boyutlu ölçüm imkanlarının sınırlı oluşu vb. sebeplerden dolayı  bugüne kadar, ustalık, el melekesi, zanaatkarlık gerektiren, çoğunlukla öğrenilmiş ya da tekrar edilen projelerin dışına çıkıldığında deneme-yanılma metodu ile çalışan bir süreç olmuştur.
 
Yukarıda bahsedilen sebeplerden dolayı, ileri mühendislik süreçlerinin, döküm ve model üreticisi firmaların bünyelerinde konuşlandırılması zorunlu olmakla birlikte bunu sağlamak bir o kadar da zor.
 
Ancak gerçekleştirilen projeler ve özellikle ülkemizde döküm sektörünün potansiyelinin yüksek oluşu sebebiyle, gelecekte tüm dökümhane ve model üreticilerinin ileri mühendislik uygulamalarını daha verimli kullanacağını öngörebiliriz.
 
 
 
 
 
Orsa Proje ve Ünal Model firmalarının ortaklaşa gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda 
2.5 sene içerisinde 350’nin üzerinde model imalat projesi,  geleneksel üretim metodları ve ileri mühendislik uygulamaları birarada kullanılarak sonuçlandırıldı.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.206 kez okundu