CAD Dünyası ve Ar-Ge
Ana Tasarım -> Hızlı Geliştirilen Prototip -> Testler -> Pazara Sunum
Üretim teknoloji ve süreçlerindeki değişimlerle birlikte küresel rakabetin artması, ürünlerin piyasaya sunum sürelerinin günümüzde çok kısalmış olması, ucuz iş gücü faktörü ve otomasyon kontrol sistemlerindeki gelişmeler, işletmelerin üzerinde büyük bir “yenilikçilik” baskısı oluşturuyor.


Kaliteli ürün ve servisleriyle rekabet etmeyi tercih eden  işletmelerde, Ar-Ge operasyonlarının etkin ve optimize şekilde yürütülmesi, kusurlu ve verimsiz süreçlerin elimine edilmesi büyük önem taşıyor. Bu yönlerdeki iş akışı modelleme ve kurgulama çalışmaları ister istemez “paylaşımcı çalışma düzenini” zorunlu kılıyor.

 

Hız Gereksinimi

“Ana Tasarım -> Hızlı Geliştirilen Prototip -> Testler -> Pazara Sunum” şeklinde şematize edilebilecek temel ürün geliştirme süreçlerinde, hız en öncelikli parametre olmasına karşın, tek belirleyici unsur değil. Doğru teknolojinin seçimi ve düzgün kullanımı, yaratıcılık ve optimum maliyet, hız kadar önemli faktörler.

 

Ar-Ge’ye ayrılan zamanın, birimler arası düzgün iletişim, etkin teknoloji kullanımı ve verimli yönetim sayesinde kısaltılması, günümüzde global firmaların özellikle tercih ettiği bir strateji.

 

Minimum girdilerle maksimum çıktı elde etmeye yönelik işlemlerin günümüzde olmazsa olmazı -> aynı proje/ürün üzerinde çalışan, fakat farklı lokasyonlarda bulunan ekipler. Bu birimler aynı firma bünyesindeki farklı grupların ortaklaşa çalıştığı sistemler olabileceği gibi, taşeronlar ve diğer servis alınan firmaların bünyesindeki ekipler de olabiliyor.

 

Örneğin bir otomobil firmasında motor dizaynı yapan ekip, kendi bünyesindeki çalışanları dışında -> üniversiteler, tedarikçiler veya pazarlama firmaları gibi harici partnerleriyle direkt temas halinde çalışabiliyor. Üzerinde çalışılan yeni otomobilin iç tasarımı, ortaklaşa çalışılan ve pazarlama konusunda destek alınan bir uluslararası tanıtım firması ekibince satış şansı açısından anında değerlendirilerek, “teknik ve estetik” arasında optimum bir karar bandı yakalanabilmesi münküm oluyor.Araçlar ve Teknolojiler

 

Günümüzde 3D CAD yazılımları yalnızca tasarım işlemleri ile sınırlı olmayıp, akışkanlar mekaniği, mukavemet ve yük analizleri gibi olanaklar sunarak -> yüksek maliyetli deneme prototipleri üretimi evrelerini kısaltıyor. Ayrıca modellenen sistemlerde her bir parça üzerinde yapılan bağımsız parametrik analizler sayesinde, ürün iyileştirme süreleri de iyice kısalıyor ve ürünün toplam kalitesi artıyor.

 

Grafik Paralel İşlemcisi GPU

 

3D CAD çalışmalarında yüksek seviye tasarım ve interaktif simülasyon işlemleri için uygun profesyonel grafik kartları kullanılması bir zorunluluk.

Yalnızca tek çalışma katmanı sunabilen popüler oyun kartları ile giderek daha komplike hale gelen model ve sahnelerle çalışılan tasarım ekranlarında akışkanlık sağlanması pek mümkün değil. NVIDIA Quadro serisi GPU çözümleri iseçoklu-katman işlem desteği ile -> modellerinin yüklenmesi, değiştirilmesi ve rendering açısından seri ve hızlı bir çalışma arabirimi sunuyor.

 

 

3D Mouse.

3D CAD yazılımları ile çalılışılırken parça ve montajların tam ve kesin olarak pozisyonlanması gerekirken, aynı zamanda uygulama menüleri ve kısayol tuşlarının kullanımı pek yoğun oluyor.

 

 

3D CONNEXION firmasının CadMouse, SpaceNavigator veya SpaceMouse gibi çözümleri yardımıyla, pan, zoom ve rotasyon işlemleri eş zamanlı yapılarak, modellenen sahnenin içinde 3 boyutlu bir kamerayla gezercesine istenen noktaya hızlı ve arzulanan açından erişim sağlanabiliyor ve inceleme yapılabiliyor. Aynı zamanda entegre işlem anahtarları yardımıyla yazılım uygulama komutları aktive edilebilirken, standart mouse ile de seçim işlemleri yapılabiliyor.

 

Bu iki elle çalışma stili ile ortalamada %21 prodüktivite artışı sağlanıyor.3D Printing

 

Bazı durumlarda, tüm tasarım süreçleri çok başarılı sonlanmışken, prototip üretim aşamasında beklenmedik terslikler ve sıkıntılar yaşanabiliyor. Veya belli bir adet prototip üretimi planlanmışken, sayı tutturulamıyor veya bazı örnekler çalışmayabiliyor.

Halbuki 3D printerların tasarım ve üretim ortamlarına entege edildiği bir durumda, prototip çalışmaları zaman ve paradan tasarruf edilerek gerçekleştiriliyor, termin sözleri yerine getirilebiliyor ve ürün prototipindeki olası temel hata ve eksiklikler hemen saptanabiliyor. Ayrıca üretim ve lojistik koordinasyon birimleri eş zamanlı çalışarak, ürünün paket dizaynı ve paketlenmesi süreçlerinin optimizasyonunda ve ürünün pazara sunumunda tedarik zinciri dinamikleri açısından avantajların oluşturulmasını sağlayabiliyor.


1.527 kez okundu